Kisi-Kisi Soal dan Kunci Jawaban PAT PAS UAS Tema 8 Kelas 3 SD 2022

  • Whatsapp
Soal dan Kunci Jawaban PAT PAS UAS Tema 8 Kelas 3 SD Tahun 2022
Soal dan Kunci Jawaban PAT PAS UAS Tema 8 Kelas 3 SD Tahun 2022

HALO BELAJAR – Artikel ini menyajikan Kisi-Kisi Soal dan kunci jawaban Penilaian Akhir Tahun (PAT) Penilaian Akhir Semester (PAS) Ujian Akhir Semester (UAS) Tema 8, untuk Kelas 3 SD/MI.

Seperti diketahui, saat ini siswa Kelas 3 SD sederajat, tengah melakukan Ujian PAT Semester 2 tahun ajaran 2021/2022.

Materi latihan Kisi-Kisi Soal PAT Tema 8 Kelas 3 SD ini, bisa menjadi panduan bagi siswa yang akan mengikuti ujian akhir ini.

Kisi-Kisi Soal PAS Kelas 3 Tema 8 SD ini, terdiri dari 45 butir Kisi-Kisi Soal pilihan ganda, dan 5 Kisi-Kisi Soal uraian.

Bocoran contoh Kisi-Kisi Soal PAT Kelas 3 Tema 8 ini, dirangkum dari materi Kurikulum 2013. Sehingga cocok menjadi pedoman untuk ujian.

Nah, simaklah dengan saksama pembahasan latihan Kisi-Kisi Soal UAS Kelas 3 beserta kunci jawaban untuk Tema 8 Kelas 3 SD Tahun Ajaran 2021/2022.

Soal Pilihan Ganda PAT PAS UAS Tema 8 Kelas 3 SD Tahun 2022

1. Lambang burung garuda pada Lambang negara Indonesia menggambarkan ….
a. Kebesaran dan kesucian
b. Kebesaran dan kekuatan
c. Keberanian dan kesucian
d. Keberanian dan kekuatan
Jawaban: b

2. Ada beberapa warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Salah satu warnanya adalah warna kuning yang berarti ….
a. Kemurnian
b. Keberanian
c. Keabadian
d. Kemegahan
Jawaban: d

3.
Pada sila ke 4 terdapat lambang ….
a.
b.
c.
d.
Jawaban: c

4.
Gambar di atas merupakan contoh sikap pengamalan sila …
a. Sila pertama
b. Sila kedua
c. Sila ketiga
d. Sila keempat
Jawaban: a

5.
Tanda gambar diatas berarti ….
a. Dilarang parkir
b. Kendaraan dilarang berhenti
c. Kendaraan jalan terus
d. Tidak boleh dilewati sepeda
Jawaban: b

Pos terkait